07

Hostem první přednášky v tomto školním roce byl prof. Ing. Jaroslav Petr, DrSc., jehož přednáška byla zaměřena na téma Desatero smyslů. Jaroslav Petr pracuje ve Výzkumném ústavu živočišné výroby, kde se zabývá biologií rozmnožování živočichů. Učí biotechnologie a bioetiku na České zemědělské univerzitě a na přírodovědeckých fakultách Karlovy univerzity, Masarykovy univerzity a Jihočeské univerzity. Věnuje se popularizaci vědy, spolupracuje s Lidovými novinami, Hospodářskými novinami, Českým rozhlasem, časopisem Vesmír a dalšími sdělovacími prostředky.

Cookies