Výuková videa EDUbus

Pro učitele chemie a nejen pro ně jsme připravili ucelené sady výukových materiálů. Základem je videonahrávka experimentu. Na něj navazuje pracovní list provázaný s daným pokusem. Pro prověření znalostí žáků či zjištění jejich pokroku před a po experimentu můžete využít on-line test na platformě Socrative. Oddechový a motivační charakter má pak soutěž (vědomostní hra Kufr) pro dvě skupiny využívající portál www.equizshow.com. Každý z materiálů je možné také použít izolovaně podle konkrétních požadavků pedagoga.

Cookies