09

Hostem další přednášky v tomto školním roce byl prof. RNDr. Petr Slavíček, Ph.D., jehož přednáška nesla název „Sám sobě pokusným králíkem“.  Prof. RNDr. Petr Slavíček, Ph.D. vystudoval PřF UK v Praze. Roku 2016 dostal cenu Neuron. Od r. 2017 je členem Učené společnosti ČR. Od roku 2015 pracuje na VŠCHT Praha, kde vede Laboratoř teoretické fotodynamiky. Od roku 2020 vede Ústav fyzikální chemie VŠCHT. Dlouhodobě se věnuje práci s nadanými středoškolskými studenty v rámci chemické olympiády a přípravných letních soustředění na Běstvině.

Cookies