10

Hostem další přednášky v tomto školním roce byla doc. RNDr. Markéta Martínková, Ph.D., jejíž přednáška byla zaměřena na téma Vliv stravy na zdraví a nemoci. Doc. RNDr. Markéta Martínková, Ph.D., vystudovala obor biochemie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, kde v současné době vyučuje klinickou biochemii a biochemické aspekty biomedicíny. Několik let působila na Tohoku Univerzitě v japonském městě Sendai a nejen s japonskými kolegy intenzivně spolupracuje stále v rámci mezinárodních projektů. Předmětem jejího vědeckého zájmu jsou především hemoproteiny a jejich vliv na zdraví a nemoci. Svůj výzkum specializuje na hemové senzorové proteiny, v kterých hem může působit jako vlastní signál anebo jako detekční místo pro různé molekuly plynů (např. kyslík, oxid uhelnatý atd.). Od roku 2013 je studijní proděkankou na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy.

Cookies