11

Hostem byla Ing. Květoslava Stejskalová, CSc., jejíž přednáška byla zaměřena na téma Jaroslav Heyrovský:  Cesta k Nobelově ceně přes padající kapky rtuti. Ing. Květoslava Stejskalová, CSc. od r. 1989 pracuje V ÚFCH JH, kdy ukončila studium FCHI VŠCHT v Praze. Doktorát ve fyzikální chemii získala v roce 1995 za práci v oboru kinetiky reakcí plyn-tuhá látka s výstupy do ochrany životního prostředí. Dnes e více než 15 let věnuje v ústavu popularizaci a vzdělávání, kdy se dlouhodobě věnuje cílovým skupinám od dětí přes žáky ZŠ/SŠ až po zájemce z řad vysokoškoláků a veřejnosti. Úzce spolupracuje se školami napříč ČR, zapojuje se i do vzdělávání pedagogů a je autorkou putovní výstavy o Jaroslavu Heyrovském Příběh kapky. Byla a je řešitelkou projektů v oblasti vzdělávání a popularizace. Od roku 2005 úzce spolupracuje s projektem Otevřená věda, ať již jako lektor SŠ stáží či jako popularizátor a lektor kurzů. Je předsedkyní správní rady Nadačního fondu Jaroslava Heyrovského a šéfredaktorkou časopisu Chemagazín. V roce 2010 byla za svou vzdělávací činnost oceněna porotou soutěže České hlavičky "Zvláštní cenou za mimořádný přínos k popularizaci vědy mezi studenty" a v roce 2011 získala "Čestnou medaili Vojtěcha Náprstka za zásluhy v popularizaci vědy" udělovanou Akademií věd ČR.

Cookies