12

Hostem další přednášky v tomto školním roce byla prof. Dr. Ing. Michaela Rumlová, jejíž přednáška byla zaměřena na téma „Virové pandemie: byly, jsou a budou“. Prof. Dr. Ing. Michaela Rumlová absolvovala Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze. Zde pokračuje ve své vědecké i pedagogické práci. Věnuje se studiu tvorby retrovirové částice a interakcím retrovirových proteinů s proteiny hostitelské buňky. Přednáší molekulární biologii. V roce 2004 získala Prémii Otto Wichterleho a v roce 2017 cenu předsedkyně Grantové agentury ČR. Založila vědeckou skupinu Molekulární biologie VŠCHT Praha a je také členkou koordinační rady Národního institutu virologie a bakteriologie.

Cookies